Outplacement

Voor u: zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid
Voor uw Medewerker: op weg naar een nieuwe baan

Via Outplacement kunt u als werkgever blijk geven van zorg en verantwoordelijkheid. Daarnaast geeft outplacement een aanzet tot een snelle en menselijke afwikkeling gericht op de toekomst van uw medeweker. Hierdoor wordt veel onrust voorkomen bij andere mensen in de organisatie. De arbeidsproductiviteit en de goede sfeer blijven gehandhaafd. Terwijl ook de buitenwereld positief zal reageren op een bedrijf dat zorgvuldig met mensen omspringt. En last but not least; uw werknemer krijgt de kans om onder deskundige begeleiding een passende werkomgeving te vinden.

Programma
Een outplacementtraject bestaat uit een aantal fasen die, uw medewerker, afhankelijk van de situatie meer of minder uitgebreid doorloopt:

  • Intakegesprek (met Opdrachtgever, met uw medewerker) en Opstellen van het Plan van Aanpak
  • Verwerking & Omgaan met verandering. Een arbeidsconflict, een reorganisatie, ontslag wegens overtolligheid etc. Het vergt vaak tijd om daar overheen te komen. In deze fase van het outplacementtraject nemen we daar ruimte voor.
  • Zelfonderzoek & Nieuw Perspectief. Er komen vragen aan de orde als: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Kernkwaliteiten, valkuilen en ontwikkelkwaliteiten? Innerlijke drijfveren? Werkvoorkeuren? Loopbaanwaarden? Een beroepskeuzetest kan deel uitmaken van dit zelfonderzoek.
  • Sollicitatietraining. Opstellen van het Curriculum Vitae, het schrijven van sollicitatiebrieven,  vacatureanalyse, netwerken, het voeren van netwerkgesprekken, sollicitatiegesprekken voeren, persoonlijke presentatie, personal branding, solliciteren en social media
  • Banen zoeken. In deze fase zijn er  regelmatig begeleidingsgesprekken met de coach/adviseur over de voortgang. De coach/adviseur voorziet van vacatures en netwerkcontacten.

Werkwijze
Het programma bestaat voor een belangrijk deel uit individuele coaching gesprekken. Deze vinden bij voorkeur eens in de twee weken plaats. Voorafgaand aan elk gesprek wordt een voorbereidingsopdracht gemaakt. Tijdens de coaching gesprekken vindt verdieping plaats door middel van feedback en confrontatie, bewustwording, visualisaties, bezinning en diverse andere methodieken.

Resultaat
Uw medewerker is aan de slag in een nieuwe baan die werkelijke bij hem/haar past.
Uw medewerker heeft zelfinzicht en praktische vaardigheden om zichzelf geïnspireerd en doelgericht op de arbeidsmarkt te presenteren.
Uw medewerker heeft zin om een nieuwe start te maken.

Wij maken dit programma graag op maat voor uw organisatie. Voor meer informatie of een oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met Margot Bosscher.


» TARIEVEN