Coach-spreekuur

Het Coach-Spreekuur voor medewerkers die rondlopen met vragen en /of problemen of weer even op scherp gezet willen worden, medewerkers die het gevoel hebben dat ze vastlopen in hun werk, die niet meer met plezier naar hun werk gaan, er dreigt een conflict, medewerkers die behoefte hebben aan een klankbord of hun hart willen luchten. 


Sommige medewerkers nemen hierover contact op met de bedrijfsarts of leidinggevende, anderen worstelen met vragen die ze niet kunnen of willen bespreken met hun leidinggevende, ze wachten af en een deel komt ongewild en onterecht in de ziektewet. Het Coach-Spreekuur biedt deze medewerkers een nieuwe mogelijkheid.

Over de drempel
U w medewerkers kunnen nu tijdens het Coach-Spreekuur even binnenlopen (of een afspraak maken) bij een ervaren coach van SOLID-BASE op het gebied van werk, prive, organisatie en de werk-privé balans. Uw medewerker wil ergens over praten, wij luisteren. We denken met uw medewerker mee, staan even naast hem/haar. Met tijd en aandacht voor het verhaal. In deze sessie kan uw medewerker rustig vertellen wat er speelt, het verhaal eens ongestoord doen. Uw medewerkerker kan met iemand praten die aandachtig luistert en de tijd voor hem/haar neemt. Een klankbord die geen vooringenomen mening heeft over wat uw medewerker dwars zit en met een "frisse" blik daarover van gedachten wisselt.

Werkwijze
SOLID-BASE brengt het Coach-Spreekuur bij u op de werkvloer. De frequentie van de aanwezigheid van SOLID-BASE binnen uw bedrijf gaat met u in overleg, dat kan bijvoorbeeld wekelijks, 2-wekelijks of maandelijks zijn, op een vast(e) dag(deel).

Primair zal SOLID-BASE de medewerker handvatten bieden om het probleem met de leidinggevende te bespreken. Indien de medewerker daar hulp bij nodig heeft, kan er naar een driegesprek (leidinggevende, coach en medewerker) toegewerkt worden. In sommige situaties, bijvoorbeeld privé problematiek die de medewerker niet wil of kan delen met de leidinggevende, biedt de coach handvatten die er toe leiden dat de medewerker het probleem zelf op kan lossen, meer coaching krijgt of kan er verwijzing plaatsvinden naar andere deskundigen.

Resultaat
Ter voorkoming van langdurige problematiek, verhoging van het werkplezier en het gevoel van welbevinden van uw medewerker, verhogen van de productiviteit van uw medewerker en daarmee uw omzet, ter voorkomen van onnodig uitval door ziekteverzuim.

Uiteraard kunt U samen met uw medewerker besluiten deze sessie voort te zetten in een uitgebreider coachtraject.


» TARIEVEN